Prikazujem 20 Rezultate(s)

Razpis kandidacijskega postopka

Spoštovane članice in člani Zbornice radioloških inženirjev Slovenije! Objavljamo razpis kandidacijskega postopka za voljene funkcije organov zbornice. Na drugi strani dokumenta je objavljena izjava kandidata, ki jo je porebno za vložitev kandidature ustrezno izpolniti. Prosimo, bodite pozorni na določila statuta in na rok oddaje kandidatur. Veseli bomo vašega sodelovanja!

Spoštovane kolegice in kolegi!

Z veseljem vam posredujemo: prenovljen in posodobljen Statut Zbornice radioloških inženirjev Slovenije. Statut je bil potrjen na skupščini zbornice v Celju 01. oktobra 2020. Prilagamo vam tudi zapisnik skupščine zbornice. Novi statut  zavezuje zbornico, da skrbi za vsakega posameznega člana; članom pa omogoča, da sodelujejo z vsakim organom zbornice. Uvaja manjše operativno vodstvo zbornice in …

NUJNO OBVESTILO

Spoštovane članice in člani! Kot organizatorji skupinskega srečanja, Izredne skupščine Zbornice radioloških inženirjev Slovenije, ki bo v četrtek 01. oktobra 2020 s pričetkom ob 16. uri vprostorih Splošne bolnišnice Celje, smo dolžni po navodilih NIJZ in vodstva SB Celje predhodno zagotoviti število udeležencev in seznam tistih, ki so upravičeni do udeležbe na skupinskem srečanju, naključnim …

Vabilo na izredno skupščino Zbornice radioloških inženirjev Slovenije

Vabilo na izredno skupščino 2020 in predlog statuta Spoštovane članice in člani! Vabimo vas na izredno skupščino zbornice, ki bo namenjena obravnavi in potrditvi predloga sprememb statuta. Skupščina bo v četrtek 01. oktobra 2020 ob 16. uri v Splošni bolnišnici Celje. Skupščina bo izvedena v skladu s priporočili NIJZ. Pripombe in predloge na predlagano spremembo …

Preklic sklica skupščine ZRIS

Spoštovane kolegice in kolegi! Zaradi trenutnih razmer v Sloveniji preklicujemo sklic skupščin zbornice, ki sta bili sklicani za 1.4.2020 in potem prestavljeni za nedoločen čas. Trenutne razmere porajajo dvom v regularnost takšnega sklica in aktivnosti v zvezi s tem. O novem sklicu vas bomo obvestili takoj ko bo mogoče. Prosimo vas, da delite obvestilo. Ostanite …