Vodstvo : 
 
    predsednik:  Brane Nezman dip.inž.rad
    podpredsednik:  Irena Hercog dipl.inž.rad
    sekretar: Martina Nezman mag.inž.rad.teh.
    blagajnik: Marko Repnik dip.inž.rad.