Zbornica radioloških inženirjev Slovenije je samostojna stanovska orgainzacija radioloških inženirjev, ki opravljajo svoj poklic v javnih ali zasebnih zavodih na območju Republike Slovenije. Člani zbornice so lahko tudi upokojeni radiološki inženirji, nezaposleni radiološki inženirji in študentje radiologije.

Sedež strokovnega združenja je v Celju:

Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje

Zbornica sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju zdravstva in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti in je članica mednarodne organizacije ISRRT.Cilji zbornice: