ZRIS - Zbornica radioloških inženirjev Slovenije

"samostojna stanovska orgainzacija radioloških inženirjev, ki opravljajo svoj poklic v javnih ali zasebnih zavodih na območju Republike Slovenije. Člani zbornice so lahko tudi upokojeni radiološki inženirji, nezaposleni radiološki inženirji in študentje radiologije"

Novice

V sodelovanju z...

Lokacija ZRIS...